Selectează o Pagină

SCURT ISTORIC al ediţiilor traducerilor Bibliei lui DUMITRU CORNILESCU

Această ediţie a Bibliei reprezintă revizuirea traducerii lui Dumitru Cornilescu, fondatorul editurii Societatea Evanghelică Română (S.E.R.) – prin care s-au tipărit la Bucureşti şapte ediţii consecutive: în 1920 (Psaltirea şi Noul Testament), 1921 (Biblia) şi în 1922 (Noul Testament – ediţie substanţial revizuită) şi Evangheliile după Ioan şi după Luca în 1923 …

Prezenta lucrare, printr-o editare nouă, a adus îndreptări ortografice, ortoepice, gramaticale, de limbă (cele mai multe, cu sinonime sau note de subsol şi scurte explicaţii) şi de punctuaţie, necesare după multe decenii de înnoire a limbii române, dar respectând în întregime matricea stilistică originară şi originală a autorului, precum şi spiritul operei sale.

…..

Toate drepturile acestei ediţii au fost cedate Editurii Societatea Biblică Română spre beneficiul spiritual al tuturor fiilor neamului românesc de pretutindeni.

Toate drepturile rezervate

Copyright  © 2014,  SOCIETATEA EVANGHELICĂ ROMÂNĂ,

Bucureşti, România,

ISBN 978-606-8608-01-3

e-mail: ser_sbr@yahoo.com

Despre Dumitru Cornilescu

Dumitru Cornilescu

Dumitru Cornilescu (1891-1975) a început traducerea Bibliei în limba dulce românească, pe care o înțelege tot norodul începând de la erudiții teologi cu doctorate la Cernăuți până la păstorii din munți care au învățat să citească repetând și memorând versete din Biblie. Singur în odaia sa la Stâncești – Botoșani, a început în 1916 și după 4 traduceri succesive, aplecat pe brânci, cocoșat de dicționare și traduceri în felurite limbi, după o muncă istovitoare de aproape 5 ani, reușește în 1921 să publice prin Editura Societatea Evanghelică Română prima traducere românească literară, pe deplin acceptată de românii din toată lumea. Ca și Luther în urmă cu 4 secole, el a rămas străpuns de chemarea Evangheliei, care nu cere omului să facă nimic decât să creadă și să primească mântuirea oferită în dar de Tatăl Ceresc prin jertfa de la Golgota a Domului Isus.

După exil, se stabileşte în Țara Cantoanelor-Elveţia și devine conducător spiritual la Şcoala de diaconiţe Ländli din Oberägeri, cantonul Zug. În 1931, publica la București prin SBB-Societatea Biblică Britanică, fără să pretindă vreun onorariu, traducerea literală a Bibliei cu accent pe textul ebraic și grecesc, fără parafrazări. Este ales Președinte onorific al SBB pe viaţă, în 1971, cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani. Datorită presiunii exercitată de comunişti și Securitate, nu mai revine în ţară, în schimb vizitează Statele Unite și Canada în 1965. (extras din „Reformatorii…” – Pavel Beloiu, Editura SER, București, 2021, pag. 23-93)

Editura Societatea Evanghelică Română

Există o carte a unui savant american care încearcă să motiveze științific Biblia. Asta e o prostie. Biblia are nevoie de știință cum am eu nevoie de Securitate.

Petre ȚUȚEA

Este imposibil să guvernezi lumea fără DUMNEZEU și fără BIBLIE. Mai mult decât orice altceva, învățătura Bibliei a avut o influență binefăcătoare asupra omenirii, a adus multe binecuvântări societății.

George Washington

Este imposibil să înrobești intelectual ori social un popor care citește Biblia

Horace Greeley

Eu am găsit în Mântuitorul meu un prieten căruia îi spun totul, cu care împart totul. Nu există nimeni în această lume mare care să merite mai mult ca El încrederea mea...

Dumitru Cornilescu

Între coperțile unei singure cărți, Biblia, se află răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntăm azi

Ronald Reagan

Noul Testament este cea mai bună carte care a fost și va fi vreodată cunoscută în această lume

Charles Dickens

Existența Bibliei, ca o carte pentru oameni, este cel mai mare beneficiu pe care l-a exprimat vreodată rasa umană. Orice atentat de a o deprecia este o crimă împotriva umanității

Immanuel Kant

Transport gratuit

Pentru comenzile mai mari de 300 de lei

100 de nume pentru un renume - coperta1